Innan just bloggandet blev populärt var den digitala kommunikationen väldigt utspridd och skedde på många olika sätt. Något som var vanligt var exempelvis att en stor grupp personer kommunicerade med så kallad e-maillistor vilket helt enkelt skedde på så sätt att ett mail skickades till alla dem som var med på “mailinglistan”. Vem som helst av de berörda kunde sedan svara på mailet till alla vilket innebär att man kunde kommunicera i en stor grupp samtidigt. Detta var vanligt bland exempelvis kompisgäng under 90-talet.

Bloggen så som den ser ut idag i sin moderna utformning utvecklades från så kallade “online diaries” som har funnits sedan 1994. Precis som med bloggen var det ofta en person som skrev om sitt liv. En av dem som brukar ses som en av de första bloggskribenterna på internet är amerikanen Justin Hall som bloggade om sitt liv som student i början av 1990-talet på Swarthmore College i Philadelphia. Tidningen New York Times har bland annat på sin hemsida kallat honom för The founding father of personal bloggers.

I början var bloggandet en relativt smal företeelse på internet och det var inte alls så sort som det är idag. Populariteten ökade dock något enormt efter år 1999 och har fortsatt att öka sedan dess. Anledningen är att tre stora bloggportaler startade runt år 1999. Brad Fitzpatrick startade LiveJournal, Evan Williams och Meg Hourihan startade Blogger.com och Bruce Ableson startade Open diary. Bloggportalerna möjliggjorde en kontakt mellan de olika bloggskribenterna vilket innebar att de kunde stötta varandra och ge varandra råd. Man kan säga att en sorts subkultur skapades inom bloggvärlden vilket kraftigt bidrog till dess framväxt.

Runt år 2002 växte bloggen till något större och behandlade ofta mer seriösa ämnen. Nu började många politiker blogga och i USA skedde även ett flertal skandaler inom den så kallade bloggosfären. Bland annat fick den amerikanske senaten Trent Lott avgå efter att det bloggats om skandalösa uttalanden som senatorn ska ha gjort på en fest. Inga nyhetsmedier tog upp nyheten utan det var bloggarna som presenterade nyheten för världen. Efter det började bloggarna mer och mer tas på allvar och sågs alltmer som ett maktmedel att räkna med i samhället. Det var bland annat den amerikanske bloggaren Josh Marshall som skrev om händelsen på sin blogg.