Bloggosfären kallas det nätverk som utgörs av alla bloggar. Termen brukar användas av media när en debatt uppstår bland olika bloggar och man menar att bloggandet utgör ett slags eget universum. Termen myntades första gången i mitten av 1999 som ett skämt av Brad L. Graham  och användes återigen senare år 2002 av den amerikanske författaren William Quick. Ordet är en parafras på ordet logosphere som kommer från grekiskans uttryck för språkets universum. Uttrycket var från början menat som ett skämt men har alltså ändå vuxit och används idag ofta när man ska beskriva händelser som pågår inom bloggandets värld. Uttryckets premiss är att alla bloggar på något sätt hör ihop med varandra.

Det har varit lite problematiskt med ordet eftersom många medier ser bloggosfären som ett slags uttryck för allmänna åsikter. Ibland uppfattas bloggosfären av medierna som om det är vad befolkningen i allmänhet tycker vilket inte alls behöver stämma. Ordet är idag väldigt utbrett och har citerats förutom i tidningar och i bloggvärlden även i akademiska verk. Det är ofta synonymt med globalisering eftersom bloggandet sker över hela världen och kan utföras av vem som helst som har tillgång till en dator och internetuppkoppling.