Det är alltid svårt att sia om framtiden och det finns otroligt många bloggar runt om i världen och antalet växer varje minut och sekund. Detta gör det så klart svårare om man vill leva på sin blogg och de som försöker blir ofta tvingade att bringa uppmärksamhet till sin blogg genom att till exempel göra skandalösa uttalanden. Detta fenomen har lett till att uttryck såsom “skandalbloggare” och liknande har uppkommit.

Bloggen ser dock knappast ut att dö ut i framtiden, snarare tvärtom. Kanske kommer den ökande svårigheten att leva på sin blogg dock leda till att man skriver om mer seriösa ämnen. Det dyker exempelvis upp många bloggar som recenserar och tipsar om olika böcker.

Bloggen kommer antagligen mer och mer att bli en portal där man kan dela med sig och lära av varandras erfarenheter. Det finns exempelvis oerhört många så kallade mammabloggar  där mammor kan dela med sig av sina erfarenheter till andra nyblivna föräldrar. Att leva på sin blogg är dock inte alltid så glassigt som det verkar. Det kräver mycket ansträngning och energi att få allt att gå runt.